Ako správne používať Multitasking, Slide Over a Split View na iPade

Používanie multitaskingu na iPade

Vďaka multitaskingu môžeš na iPade so systémom iOS 11 pracovať v dvoch apkách naraz, odpovedať na e-maily pri sledovaní videa, prepínať medzi apkami pomocou gest a vykonávať ďalšie akcie.

Prepínanie medzi apkami pomocou gest

Pomocou gest multitaskingu môžeš na iPade rýchlo zobraziť prepínač apiek, prepnúť na inú apku alebo sa vrátiť na plochu.

Postupuj podľa nasledujúcich pokynov:
Zobrazenie prepínača apiek: Potiahnutím jedným prstom nahor z dolného okraja obrazovky alebo dvojitým stlačením tlačidla Domov zobrazíš všetky otvorené apky. Potiahnutím jedným prstom doprava vyhľadáš a otvoríš inú apku.
Prepínanie medzi apkami: Keď máš otvorenú apku, potiahnutím štyrmi alebo piatimi prstami doľava alebo doprava prepneš na predtým používanú apku.
Návrat na plochu: V otvorenej apke zovri na obrazovke štyri alebo päť prstov.

Používanie dvoch apiek naraz

Dock umožňuje jednoducho pracovať s viacerými apkami naraz. Potiahnutím apky mimo Docku otvoríš zobrazenie Slide Over, potiahnutím apky na pravý alebo ľavý okraj obrazovky ju zasa otvoríš v zobrazení Split View. Na jednej obrazovke môžeš dokonca pracovať s jednou apkou v zobrazení Slide Over, zobraziť dve apky v zobrazení Split View a sledovať film alebo používať FaceTime v režime Obraz v obraze.

Otvorenie druhej apky v zobrazení Slide Over

V zobrazení Slide Over môžeš pracovať s apkou, ktorá sa zobrazuje nad ľubovoľnou otvorenou apkou – dokonca aj nad dvomi otvorenými apkami v zobrazení Split View.

Postupuj podľa nasledujúcich pokynov:
1. Otvor apku.
2. Potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky otvor Dock.
3. V Docku podrž druhú apku, ktorú chceš otvoriť a potiahni ju na obrazovku.

Ak pracuješ s dvomi apkami v zobrazení Split View a chceš otvoriť tretiu apku v zobrazení Slide Over, potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky otvor Dock. Potom apku potiahni na oddeľovač apiek.
Ak chceš presunúť apku otvorenú v zobrazení Slide Over, podrž ikonu a potiahni apku na ľavú alebo pravú stranu obrazovky.
Apku otvorenú v zobrazení Slide Over môžeš tiež presunúť mimo obrazovky a keď ju budeš chcieť znova použiť, môžeš ju presunúť späť. Stačí položiť prst na ikonu a potiahnuť apku doprava a mimo obrazovky. Keď budeš chcieť apku znova použiť, potiahni prstom doľava z pravej strany obrazovky.

Používanie dvoch apiek naraz pomocou zobrazenia Split View

V zobrazení Split View môžeš pracovať s dvomi apkami naraz. Môžeš si napríklad prezerať fotky pri písaní e-mailu. Alebo si v Safari hľadať nápady na dovolenku a zároveň si prezerať miesta v Mapách.
Použitie zobrazenia Split View:
1. Otvor apku.
2. Potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky otvor Dock.
3. V Docku podrž druhú apku, ktorú chceš otvoriť a potiahni ju mimo Docku.
4. Keď sa apka otvorí v zobrazení Slide Over, potiahni ikonu smerom nadol.

Nastavenie zobrazenia Split View:
• Ak chceš, aby apky zaberali rovnakú časť obrazovky, potiahni oddeľovač apiek do stredu obrazovky.
• Ak chceš zobrazenie Split View zmeniť na zobrazenie Slide Over, potiahni prstom nadol z hornej časti apky.
• Ak chceš zobrazenie Split View zatvoriť, potiahni oddeľovač apiek cez apku, ktorú chceš zatvoriť.

Určite si prečítaj aj ďalšie články na našom blogu. Nájdeš v nich skvelé rady a tipy, denný prísun noviniek zo sveta Apple a naše vlastné skúsenosti s určitými produktmi.

Zdroj: iDropNews, MacRumors