Majitelia high-tech zariadení sú úspešnejší

Podľa výsledkov zahraničnej štúdie, ktorá bola publikovaná v odbornom magazíne The Journal of Product Innovation Management, vyplýva, že majitelia smartfónov a inteligentných zariadení ako sú napr. iPady majú výraznejší náskok pri profesionálnom raste, ako ľudia, ktorí tieto zariadenia nevyužívajú. „Znalosť a používanie nových high-tech zariadení sa považuje za prirodzený prejav inovatívneho myslenia. Tí, ktorí sa neboja pustiť do moderných technológií sú v spoločnosti považovaní za autoritatívnych vodcov a lídrov,“ napísal samotný autor štúdie. Ak chcete byť vnímaní ako lídrovia, nebojte sa nahliadnuť do inovatívnych technológií, ktoré vám v konečnom dôsledku pomôžu zefektívniť vaše výstupy.