Nauč sa základy prvej pomoci, a zachráň život!

Jedinečná slovenská aplikácia, ktorá by mala byť v každom iPhone. Priemerný čas záchrannej zdravotnej služby je 11 minút. 11 minút vie rozhodnúť o živote a smrti. To je čas pre teba, poskytnúť prvú pomoc. Prekonaj svoj strach, ide o život!

Prvá pomoc pre všetkých
Slovenská zdravotnícka aplikácia obsahuje základné informácie o postupoch prvej pomoci.
V priehľadnom prostredí doplnenom ilustráciami si môžeš pozrieť, ako postupovať pri rôznych situáciách (zástava dýchania, bezvedomie, krvácanie, epilepsia).

Zaujímavosťou tejto aplikácie je test, v ktorom si hravou formou otestuješ svoje vedomosti.

Tip: Stiahni si aplikáciu, a hneď sa otestuj. Aké budú tvoje vedomosti na začiatku a aké po podrobnejšom preskúmaní tejto aplikácie ?

Aplikácia obsahuje:

  • Postup záchrany života krok za krokom
  • Priame volanie na tiesňovú linku
  • Ilustrované inštrukcie
  • Video inštrukcie
  • Test na overenie vedomostí
  • GPS lokalizáciu najbližších poskytovateľov kurzov prvej pomoci

Stiahni si aplikáciu, osvoj si základné vedomosti o prvej pomoci a staň sa aj ty súčasťou Krajiny záchrancov.

STIAHNUŤ