Steve Jobs mal teóriu o tom, čo odlišuje lídrov od všetkých ostatných ľudí

Americký podnikateľ, všeobecne uznávaný ako priekopník v ére IT technológií a jeden zo zakladateľov, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Apple a výkonný riaditeľ spoločnosti Pixar.

Jobs videl komerčný potenciál grafického rozhrania ovládaného myšou, čo viedlo k predstaveniu počítačov Apple Lisa a o rok neskôr aj počítačov Macintosh (Mac).

Steve Jobs zomrel v októbri 2011. Z Apple sa mu podarilo vytvoriť najdrahšiu spoločnosť na svete a súčasne transformovať sedem odvetví.

Zakladateľ spoločnosti Apple tak vstúpil do panteónu najväčších amerických inovátorov spolu s Thomasom Edisonom, Henrym Fordom a Waltom Disneym.

Ako to urobil?

Steve Jobs raz povedal svojim zamestnancom, že je zástancom formy vedenia zvanej „žiadne výhovorky“.

Verí, že úspešní ľudia sa nespoliehajú na ostatných; predpokladajú neočakávané okolnosti, stanovujú jasné očakávania a komunikujú, ale vždy sa držia svojej zodpovednosti.

Steve Jobs mal od seba obrovské očakávania. To isté chcel aj od ostatných, nevynímajúc ľudí pracujúcich na vedúcich pozíciách.

 

Tu je príbeh z knihy Think Like Amazon od Johna Rossmana:

Jobs rozprával rovnaký príbeh všetkým zamestnancom vymenovaných za viceprezidentov spoločnosti Apple.

Jobs povedal viceprezidentovi, že ak by sa odpadky v jeho kancelárii neboli nevyčistili, požadoval by vysvetlenie od upratovačky.

„Zámok na dverách bol vymenený,“ povedala upratovačka. „A tak som sa do kancelárie nemohla nijako dostať.“

Toto je oprávnené ospravedlnenie. Upratovačka si bez kľúča nemohla urobiť svoju prácu.

„Keď pracujete ako upratovač, dôvody majú svoj význam,“ povedal Jobs novozvoleným viceprezidentom. „V určitom okamihu medzi smetiarom a generálnym riaditeľom prestávajú platiť tieto dôvody.“

Vedeli ste, že…?

Innocent je prvá firma na svete, ktorá vyrobila obal na AirPods z biorozložiteľného materiálu. Ak ich prestanete používať, rozložia sa v komposte. Chránite tak nie len AirPods, ale aj planétu. Pozrite viac tu.

 

 

 

„Inými slovami, keď sa zamestnanec stane viceprezidentom, mal by akékoľvek ospravedlnenie vnímať ako omyl. Viceprezident je zodpovedný za každú chybu, ktorá sa vyskytne, bez ohľadu na to, čo hovorí.“

Rossman pripomína zvládnutie takej úrovne zodpovednosti ako „zvládnutie svojich závislostí“: prevzatie absolútnej zodpovednosti za každú príležitosť, ktorá leží vo vašej oblasti kompetencie.

Pravidlo vodcovstva je „žiadne výhovorky“.

Potrebujete náhradné diely na dokončenie objednávky, ale náklad od dodávateľa je oneskorený? Mali ste jasne a zreteľne uviesť, aké povinnosti majú obe strany obchodu.

Mali ste uvažovať o nepredvídaných udalostiach a prebytkoch. Oneskorené dodanie môže byť chybou dodávateľa … ale je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby všetky kritické časti pracovného toku boli pod kontrolou.

„Jednoducho sa oblečiem do lietadla smerujúceho do Tampy, kde budem vystupovať, ale po pristátí moja batožina odíde do Vegas. Do batohu by som si mohol zabaliť náhradné veci.

Strata mojej batožiny môže byť chybou leteckej spoločnosti … ale je mojou povinnosťou zabezpečiť, aby som mal všetky potrebné veci.

Mnoho ľudí má pocit, že úspech alebo zlyhanie sú spôsobené vonkajšími silami – najmä inými ľuďmi.

 

Ak uspejú, pomáhali im pri tom iní ľudia, podporili ich … iní ľudia „boli s nimi“. Ak zlyhajú, potom to znamená, že tí istí ľudia pri nich nestáli, neverili im, nepomohli im a „boli proti nim“.

Do istej miery to samozrejme platí. Nikdy sa nikomu nepodarilo urobiť niečo svetoborné bez pomoci iných.

Úspešní ľudia sa však nespoliehajú len na iných ľudí. Úspešní ľudia zvažujú rôzne neočakávané okolnosti. Úspešní ľudia sa usilujú o to najlepšie a pripravujú sa na to najhoršie.

Stanovujú si jasné očakávania. Komunikujú – veľa komunikujú. Dokončujú veci. Inštruujú a usmerňujú. Vedú a spolupracujú s ostatnými … ale sú to , ktorí nesú konečnú zodpovednosť.

Prečo? Pretože jediná vec, ktorú môžu ovládať, sú oni sami.

Konajú tak, že výsledok bude úspešný alebo neúspešný – záleží to len na nich. Ak uspejú, je to ich zásluhou. Ak urobia chybu, je to ich vinou.

Nemíňajte energiu na nádeje a starosti o to, čo sa stane. Vynaložte všetko úsilie, aby ste urobili všetko tak, ako to vy sami chcete. Buďte aktívni.

Neste zodpovednosť za každú možnú závislosť – najmä za tie, ktoré majú najväčší vplyv na váš úspech.

Steve Jobs bol veľký vynálezca ale aj motivátor. Jeho prístup a myslenie je to, čo milujem na značke Apple. Tento prístup k zákazníkom používam denno-denne aj v InnocetStore. Určite vám odporúčam prečítať si o ňom knihu. 

– Robo Magyar – Apple Expert v Innocente

Ako by povedal sám Jobs: „Dôvody už nie sú dôležité.“

  • Nikdy sa neospravedlňujte.
  • Nikdy nehľadajte príčiny.
  • A nikdy neobviňujte ostatných.

Samozrejme okrem prípadu, keď sa budete obviňovať, aby ste nabudúce urobili všetko, čo je vo vašich silách, aby ste sa uistili, že všetko pôjde podľa vášho plánu.

Súhlasíte s tým, že dobrý zamestnanec by sa nikdy nemal ospravedlňovať?

Sleduj pravidelne novinky zo sveta Apple, tipy a recenzie na našom Innocent Blogu, Facebooku a Instagrame.